Kontakt

Vi sees på gården

Ta kontakt


Adresse

Gamle Sørlandske 83

3074 Holmestrand


Email

anna@stallw.no


Telefon

95 75 46 10

eller

46 28 35 98


Plassering


Vi ligger lätt tilgjengligt helt intill E18 helt nord i Sande

Sving av från E18 in till Sande på avtag 28 - kör ca 500 meter sväng upp till venster mot Tuft. Ser du till höger då ser du gården och utstillingen av hengere